Условия использования сайта
.Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
.Пн - Пт: 09:00 - 18:00; Сб: куриер
.Доставка на дом!
0
Ваша корзина пуста!


Минимальная сумма заказа: 60 лей

TERMENI ȘI CONDIȚII DE CUMPĂRARE

 I. DISPOZIȚII GENERALE

Societatea cu răspundere limitată "ITUNEXX PURE TECHNOLOGY" SRL, înregistrată la "Camera Înregistrării de Stat" Î.S. cu Nr 303599, c/f: 1015600000078, TVA: 0507632, adresa juridică: MD-2012, mun.Chișinău, sec. Buiucani, str.Bănulescu-Bodoni 14b, of.1, email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., tel: +373 69720400 (în continuare – Vînzătorul), este proprietarul cu drepturi depline al domeniului de internet cu adresa  https://itunexx.md/ (în continuare itunexx.md sau “site web”).

Platforma itunexx.md este un magazin online (internet-magazin), care prin intermediul rețelei de internet pune în contact direct Vînzătorul în calitate de furnizor de mărfuri și servicii cu Cumpăratorul și vizitatorii online ai site-ului web.

Navigarea pe itunexx.md nu necesită înregistrare prealabilă, cu excepția cazului cînd clientul dorește lansarea unei comenzi online, aceasta din urmă fiind obligatorie. Prin lansarea unei comenzi online pe itunexx.md clientul își exprimă acordul că a citit, a înțeles și acceptă Termenii și Condiții de cumpărare (în continuare - Contract electronic de Vînzare-Cumpărare) și Politica de Confidențialitate, între Vînzătorul "ITUNEXX PURE TECHNOLOGY" SRL prin intermediul magazinului său online itunexx.md pe de o parte, și Cumpărătorul (în continuare – Consumator) pe de altă parte.

Prezenții termeni și condițiile de utilizare a site-ului, în continuare - “Termeni și Condiții” stabilesc expres drepturi și obligații pentru ambele părți, modul și condițiile de furnizare și livrare a serviciilor și bunurilor către cumpărătorii și vizitatorii online a  itunexx.md.

Condițiile generale de ale prezentului contract reglementează relația de vînzare la distanță între “ITUNEXX PURE TECHNOLOGY” SRL și utilizator sau client, în conformitate cu stipulările legale, în special, Legea Nr 134/1994 privind vînzările de mărfuri, Legea Nr 284/2004 privind comerțul electronic, Legea 105/2003 privind dreptul consumatorului, Legea 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, Legea Nr 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

În cazul în care Vînzătorul va exclude sau va adauga categorii noi de produse pe platforma sa comercială, care necesită condiții adaptate unui anumit context și criterii, Vînzătorul poate modifica sau actualiza regulamentul privind condițiile și termenii de cumpărare prin intermediul website-ului.

Prezentul Contract este elaborat în conformitate cu cerințele Legii nr 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, Legii nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, Legii nr.91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic, Legii nr.105/2003 privind protecția consumatorilor și Legii nr.8/2016 privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor.

Prezentul Contract este destinat reglementării relațiilor juridice și financiare, dintre Companie și Cumpărator, aferente deschiderii și utilizării Contului itunexx.md pentru efectuarea comenzilor în magazinul online itunexx.md.

Acceptarea prezentului Contract de către Utilizator/Cumpărator, presupune acceptarea condițiilor de cumpărare a mărfurilor și serviciilor de pe site și a condițiilor privind utilizarea Contului itunexx.md.

Conținutul site-ului itunexx.md este prezentat în trei limbi: romînă, rusă, engleză.

 

 II. NOȚIUNI UTILIZATE

2.1 Sistemul itunexx.md – Sistem de gestiune a Contului Utilizatorului creat pe platforma comercială itunexx.md prin intermediul căruia Clientul, cu utilizarea email-lui personal în calitate de Login, și parola, are acces, de la distanță, în vederea efectuării unei comenzi online prin intermediul paginii web: www.itunexx.md, precum și a altor operațiuni permise.

2.2 Contul itunexx.md – contul personal al Utilizator creat în magazin prin intermediul căruia se lansează comenzi online, și se ține evidența tuturor operațiunilor efectuate prin intermediul www.itunexx.md în cadrul Sistemului itunexx.md. Contul itunexx.md este generat de Sistem după efectuarea cu succes a înregistrării Utilizatorului în Sistemul www.itunexx.md.

2.3 Utilizator – persoană fizică sau juridică care, în conformitate cu legislația Republicii Moldova, este titularul Contului itunexx.md, deschis în cadrul Sistemului itunexx.md, care folosește serviciile prestate de Companie.

2.4 Moneda Electronică – valoare monetară stocată electronic, care poate fi folosită în scopul efectuării unor operațiuni de plată.

2.5 Operațiune de Plată – orice operațiune care reflectă achitarea mărfurilor și a serviciilor atît prin transfer cît și în numerar precum și alte operațiuni care sunt prevăzute în prezentul Contract.

2.6 Ordin de Plată – Dispoziție de plată folosită de Cumpărator pentru executarea unei Operațiuni de Plată către Companie.

2.7 Plătitor – titularul unui cont itunexx.md, care permite executarea Operațiunii de Plată pentru comanda lansată online.

2.8 Beneficiarul Plății – persoana juridică sau fizică, în favoarea careia a fost efectuată Operațiunea de Plată.

2.9 Date de Autentificare:

Login – coduri unice de identificare (email-ul Utilizatorului) în cadrul Sistemului itunexx.md furnizat de Utilizator la etapa de înregistrare în magazin, utilizat ulterior pentru logare în Sistemul itunexx.md

Parolă – combinație secretă de litere ori cifre și simboluri, setată de către Utilizator în momentul înregistrării în Sistemul itunexx.md cu scopul protejării Contului itunexx.md

2.10. Comunicare Electronică - informaţie în formă electronică, ce nu constituie document pe hîrtie.

electronic, expediată, recepţionată şi stocată cu ajutorul mijloacelor electronice;

2.11.Comunicare Comercială –ofertă comercială (ofertă de preț) sau orice formă de comunicare destinată să promoveze, direct sau indirect, bunurile, serviciile sau imaginea Companiei

2.12. Contract Electronic – totalitatea documentelor electronice ce constituie contractul de drept civil, urmărind stabilirea, modificarea sau sistarea unor drepturi şi obligaţii civile, al căror obiect îl pot constitui bunurile, lucrările sau serviciile

2.13. Consumator – orice persoană fizică ce acţionează în alte scopuri decît cele ale activităţii comerciale

2.14. Destinatar al Serviciilor – orice persoană fizică sau juridică care achiziționează mărfuri, programe Software, soluții IT și utilizează serviciile Companiei în scopuri comerciale, profesionale sau personale

2.15. Furnizor de Servicii – Compania în calitate de persoană juridică care desfăşoară activitate de întreprinzător, și pune la dispoziţia clienților săi servicii de vînzare și livrare a produselor comercializate prin intermediul magazinului online itunexx.md și a partenerilor contractuali ai acestuia

2.16. Poştă electronică (Email) – orice mesaj – text, vocal sau conţinînd sunete ori imagini – trimis prin intermediul unei reţele publice de comunicaţii electronice, care poate fi stocat în reţea sau în echipamentul terminal al destinatarului pînă la deschiderea sa de către acesta;

2.17. Semnătură Electronică – acord exprimat benevol de Cumpărător prin bifarea manuală a casuței privind aceptul sau refuzul Termeni și Condiții de cumpărare , Politica de Confidențialitate la înregistrarea pe site pentru efectuarea unei comenzi online

 2.18. Platformă –platforma electronică la care se accede prin intermediul site-ului web și care,  pune în contact direct Vînzătorul și Cumpărătorul

2.20.Cumpărător – persoană fizică sau juridică care efectuează o comandă online în magazinul itunexx.md

2.19.Vînzător – persoană juridică care pune în vînzare prin intermediul platformei sale comerciale un număr indeterminat de produse și servicii

2.20. Serviciu furnizat la solicitarea individuală a destinatarului serviciilor – serviciu prestat prin transmiterea datelor în urma solicitării individuale;

2.21. Serviciu furnizat prin mijloace electronice – serviciu care este transmis iniţial şi primit la destinaţie prin intermediul echipamentului electronic pentru prelucrarea (inclusiv arhivarea digitală) şi stocarea datelor şi care este transmis, transferat şi recepţionat integral prin mijloace de telecomunicații prin internet.

 

III. SUBIECȚII ȘI OBIECTELE CONTRACTULUI DE VÎNZARE – CUMPĂRARE

3.1. Grupuri de Utilizatori:

Subiecți ai prezentului contract electronic sunt atît persoanele fizice cît și persoanele juridice în calitate de destinatari ai serviciilor, care intră în raporturi comerciale cu Vînzătorul prin intermediul magazinului online itunexx.md. Subiecții obțin și realizează drepturi și îndeplinesc obligații în corespundere cu contractele electronice și legile care reglementează comerțul electronic, semnatura și documentul electronic, protecția datelor cu caracter personal și drepturile consumatorilor.                                                                                                   

3.2. Obiectele Contractului

Obiectele prezentului Contract sunt atît bunurile comercializate de itunexx.md prin intermediul platformei sale comerciale cît și serviciile complementare furnizate către cumpărătorii săi.

 

 IV. MODUL ȘI LOCUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI ELECTRONIC ÎNTRE PĂRȚI

4.1. Contractul se încheie prin schimbul între părți a ofertei și acceptării. Se consideră încheiat și semnat contractului electronic în baza Legii Nr91/2014 prin mijloace electronice - bifarea manuală de către utilizator a casuței amplasată înaintea butonului “Inregistrare” și a acceptului Termeni și Condiții, Politica de Confidențialitate.

 4.2. Locul încheierii contractului se consideră platforma comercială itunexx.md și adresa fizică a sediului Vînzătorului. Activitatea și furnizarea serviciilor electronice generate prin intermediul platformei itunexx.md este desfășurată pe teritoriul Republicii Moldova, iar raporturile comerciale desfășurate de „Itunexx Pure Technology” SRL se referă la comsumatorii și persoanele juridice domiciliate în Republica Moldova.

 

V. LOCALIZARE SITE ȘI SERVER CARE GĂZDUIEȘTE DOMAIN ITUNEXX.MD

5.1 Sediul fizic unde sunt amplasate și utilizate mijloacele tehnice și tehnologice pentru recepționarea și prelucrarea comenzilor online prin intermediul magazinului online itunexx.md se află la adresa mun. Chișinău, str. Bănulescu-Bodoni 14b, of.1.

 

 VI. PĂSTRAREA COMUNICĂRII ELECTRONICE

Comunicarea electronică operată de „Itunexx Pure Technology” SRL prin intermediul domain-ul itunexx.md se referă la corespondența electronică prin email între Vînzător și Cumpărător/Vizitator al site-ului. Email-urile expediate din numele „Itunexx Pure Technology” SRL prin intermediul domain-ului său itunexx.md sunt confidențiale, și sunt adresate doar destinatarului.

Documentele și comunicările efectuate sunt stocate în sistemul informatic al itunexx.md în condiții de securitate și se consideră dovezi ale comunicării realizate.

Destinatarul este înștiințat despre notificarea privind avizului de confidențialitate a mesajului și a informațiilor pe care acesta le conține. După îndeplinirea scopului pentru care sunt expediate mesajele electronice între Vînzător și destinatar, această corespondență electronică este ștearsă din poșta electronică și de pe serverul unde este gazduit site-ul itunexx.md.

Contractul electronic al Vînzătorului este publicat pe site și poate fi accesat de orice client sau vizitator. Modificarea Contractului se efectuează în formă de document electronic, care este parte integrantă a contractului. Mijloacele tehnice pe care furnizorul le pune la dispoziția cumpăratorului pentru identificarea și corectarea erorilor survenite la introducerea datelor înainte de plasarea comenzii sunt rectificarea și actualizarea datelor în rubrica „Informații despre Utilizator” din „Contul meu”, după logarea pe site.

 

 VII. GESTIONAREA CONTULUI ITUNEXX.MD

 Înregistrare și Creare Cont itunexx.md

Crearea unui cont în magazinul itunexx.md este necesară doar dacă Cumpăratorul intenționează să comande un produs online sau sa primeasca notificări despre ofertele comerciale lansate de noi. La etapa de înregistrare, pentru crearea Contului itunexx.md, Cumpărătorul selectează profilul de Utilizator cu care vrea să plaseze o comandă: persoana fizică sau persoana juridică completînd doar cîmpurile obligatorii pentru scopul pe care îl alege. Acceptul clientului privind înregistrarea sa pe itunexx.md confirmă valoarea și puterea juridică a contractului electronic care se stabilește între părți, acesta avînd drept obiect oferta și acceptarea acesteia.

 

Notificare de acțiune pe site

Crearea unui cont itunexx.md, plasarea unei comenzi pe site sau acceptul Cumpărătorului pentru prelucrarea email-ul său în scopuri de email marketing este notificată instant la întreprinderea fiecărei acțiuni menționate mai sus.

 

Editare cont și Acțiuni în contul personal itunexx.md

O dată ce aveți creat contul personal în magazinul online itunexx.md și sunteți logat, puteți accesa oricînd datele personale despre Dvs în "Contul meu”. Tot aici, în rubrica “Informații despre cumpărător” actualizați și modificați date personale, vizualizați detaliile privind comenzile plasate pe site sau ștergeți contul creat anterior.

 

Ștergerea contului itunexx.md

Procedura de ștergere a contului creat pe site se efectuează prin logarea pe site, accesarea rubricii “Contul meu”, iar apoi a celei “Informații despre cumpărător”. Aici faceți clic pe butonul “Ștergeți Contul meu” afișat în partea stîngă a paginii. În continuare, pe ecran va aparea următoarea notificarea privind solicitarea Dvs de ștergere a contului: “Sunteți sigur că doriți să ștergeți contul? După ștergerea contului, nu îl vei putea recupera”. Confirmați acceptul sau refuzul dvs apasând butonul “Închide” sau “Da…Șterge contul meu”.

 

VIII. LANSAREA, RECEPȚIONAREA, PRELUCRAREA COMENZII ONLINE

Comenzile pe itunexx.md pot fi lansate doar online în scopul asigurării corectitudinii produselor comandate, dar și a veridicității datelor personale ale clientului pentru acoperirea garanției sau a serviciilor de livrare. Nu preluăm comenzi prin email, aplicații electronice de comunicare sau telefonic. 

Coșul minim al comenzii

Magazinul online itunexx.md generează și prelucrează comenzi a căror valoare este egală sau mai mare de 60 Lei. Comenzile care au o valoare mai mică de 60 Lei nu vor putea fi lansate pe site.

Plasarea Comenzii

O comandă se consideră plasată cu succes numai după crearea contului itunexx.md sau prin autentificarea dvs pe site cu un cont creat anterior și parcurgerea etapelor obligatorii pentru finisarea cumpărăturii online:

 1. Clic butonul “Cumpără” și “Plasează Comanda”
 2. Clic “Coșul de cumpărături” apoi “Afișează Coșul ”
 3. Selectează Metoda de Plată:

        - În numerar la ridicarea comenzii: Aparat de casă

        - Card Bancar prin POS Terminal

        -Transfer Bancar

 1. Selectează Data și ora Livrării
 2. Selectează Metoda Livrării:

        -Singur ridic comanda de la sediul ITUNEXX

         -Curierat Chișinău în 3 ore

         -Livrare Chișinău în aceeași zi

         -Curierat Chișinău în 48 ore

         -Curierat Național în 72 ore

 

 1. Adresa de livrare (se completează doar dacă cumpărătorul selectează livrare prin curier)
 2. Vizualizează lista produselor comandate, caracteristici tehnice și cantitatea acestora
 3. Clic buton “Confirmați comanda”

Modificarea Comenzii

Admitem modificarea unei comenzi online dacă solicitați acest lucru înainte ca aceasta să fie transmisă curierului spre livrare. Solicitarea Dvs poate fi expediată pe

Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. cu tema: Solicitare Modificare Comandă X____. Puteți cere eliminarea unuia sau a mai multor articole comandate sau adaugarea altor produse la comanda inițială. 

Confirmarea Comenzii

Lansarea corectă a comenzi online este confirmată prin notificarea unui număr de comandă pe care atît clientul în calitate de Cumpărător cît și Vînzătorul itunexx.md le primesc simultan pe email-urile personale. Această notificare prealabilă informează utilizatorul despre faptul că Vînzătorul a recepționat comanda sa și că acesteia i s-a atribuit în moment recepționării statutul de “În procesare” de către Sistemul itunexx.md:

Bună ziua itunexx.md, ITUNEXX PURE TECHNOLOGY SRL

 (Nume client …) a confirmat o comandă cu un total de X Lei, numărul său de ordine = XXX”

În cel mai scurt timp, dar nu mai tîrziu de 24 ore, Vînzătorul preia comanda cumpărătorului, verifică corectitudinea datelor furnizate, confirmă numărul de comandă, iar apoi atribuie statutul corespunzător al etapei de prelucrare.

Notificările despre statutul comenzii online se comunică electronic părților prin email, concomitent, și conțin informații despre acceptarea sau respingerea comenzii făcute de destinatar cît și despre actualizarea etapei de lucru a ordinului,:

 • În Așteptare
 • Confirmat de Client
 • Anulat
 • Rambursat
 • Expediat
 • Achitat
 • În Procesare

Confirmarea cumpărătorului privind comanda sa lansată online se asociază cu acceptul său de achiziție a produsului. Notificările privind comunicarea comercială se generează conform consimțămîntului privind interesul clientului pentru anumite oferte și promoții.

În cazul în care produsul comandat pe site devine indisponibil în urma epuizării stocului în timpul lansării comenzii de către client, Vînzătorul va lua legătura cu Cumpărătorul pentru a-l informa despre noii termeni de livrare ai produsului și a stabili de comun acord dacă comanda rămîne în lucru sau se anulează.

Anularea Comenzii

Anularea comenzii echivalează cu refuzul cumpărătorului de a achita costul produselor comandate prin intermediul platformei itunexx.md, livrării destinatarului un produs a cărui caracteristici tehnice, aspect fizic, preț nu corespund cu cele publicate de Vînzător pe site, ramburs de bani pentru un produs cu defecte tehnice sau retur de mărfuri. Puteți anula o comandă online confirmată anterior cu condiția notificării acestui lucru pînă a fi transmise curierului produsele spre livrare. Notificarea deciziei Dvs privind anularea comenzii o puteți efectua pe email-ul Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. sau telefonic la 069720400.

                                     

 IX. CATEGORII DE SERVICII

-Servicii livrare proprie

-Servicii furnizate la solicitarea Dvs – echipamente IT, Soluții IT Management, Help Desk

-Servicii furnizate prin mijloace electronice - Soft, Aplicații Desktop, Sisteme de Operare pentru Business, Antivirus

 

 X. PRODUSE ȘI INFORMAȚII CU PRIVIRE LA BUNURI

Pe site publicăm și actualizăm zilnic doar produsele disponibile în stoc a căror specificații tehnice le colectăm de la producători sau le primim de la furnizori. Totodată, imaginile produselor au doar caracter informativ. Nuanțele culorilor, care sunt vizibile în fotografii sînt referințe. În textul privind descrierea produsului se indică suplimentar culoarea produsului.

Depunem eforturi ca acestea să fie identice cu aspectul fizic al produselor. Exactitatea tuturor detaliilor referitoare la produse se realizează în limitele și standartele posibile. De asemenea, itunexx.md nu este responsabil de informația pe care clientul o vizualizează pe alte site-uri și nici de eventualele consecințe.

Produsele sunt prezentate pe site fără denaturări, indicatorii obligatorii pentru identificarea produselor (denumire completă, caracteristici tehnice, link către site-ul producătorului, perioada de garanție, cantitate, preț per unitate, review-uri despre produs) pot fi salvate și reproduse.

 

Disponibilitate stoc și certificate de conformitate
În dreptul fiecărui produs se indică disponibilitatea acestuia printr-o anumită culoare. Informațiile se referă strict la stocul din depozitele furnizorilor noștri. Toate produsele afișate pe site au caracter doar informativ. Produsele electronice și radioelectronice expuse pe site sînt însoțite de certificatele de conformitate, care sînt eliberate împreună cu facturile fiscale la cumpărare. Certificatele de conformitate sunt emise de Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare (CTSIC) și atestă gradul de securitate tehnică a produsului cît și lipsa pericolului pentru sănatatea consumatorului îndeplinind toate normativele și autorizările conform legislației R.Moldova.

Disponibilitatea stocului produselor este indicată cu următoarele culori: roșu (1-2 unități), orange (10-20 unități), verde (21-100 unități). Pentru produsele care au indicate stoc minim, contactați-ne. În cazul în care un produs comandat este indisponibil în momentul recepționării comenzii, clientului i se va propune un produs alternativ, cu parametri similari a brandurilor disponibile în stoc. Dacă clientul refuză recomandarea magazinului, atunci de comun acord, comandă va fi anulată.

 

Etichetarea Energetică a Produselor cu Impact Energetic

Informațiile privind consumul de energie electric, de alte forme de energie și de alte resurse esențiale în timpul utilizării produsului sunt comunicate utilizatorilor în descrierea tehnică și caracteristicile afișate pe pagina produsului. În cazul aparatelor de uz casnic: mașini de spălat, frigidere, congelatoare, uscătoare de rufe, aparate de climatizare, cuptoare, hote, lămpi electrice, mașini de spălat vase, aparate TV, aspiratoare, boilere, aparate de încălzire, specificațiile tehnice includ și informații privind clasa de eficiență energetică a produsului, dar și a impactului energetic. Etichetele privind aceste referințe sunt incluse în ambalaj împreună cu ghidul de instalare și utilizare a produsului.

 

Produse Resigilate
Produsele resigilate sînt produse funcționale ambalajele cărora au fost deschise anterior pentru a fi expuse în vitrină. Aceste produse pot prezenta mici probleme estetice, cum ar fi urme de atingere sau de utilizare. Produsele resigilate au întotdeauna un indicator publicat lîngă codul intern, astfel se aduce la cunoștiința clientului acest fapt. Deoarece aceste produse au fost resigilate, există posibilitatea ca pachetul să nu conțină toate accesoriile originale, documentația, CD-uri cu drivere sau părți din ambalajul original. Accesoriile care asigură funcționalitatea produsului, cum ar fi alimentatorul, este prezent întotdeauna. Date fiind natura acestor produse și reducerile substanțiale de preț, garanția oferită acoperă o perioadă mai mică decît la produsele sigilate și este specificată în dreptul fiecărui produs. Condițiile de utilizare, manipulare și transportare a unui produs resigilat sînt aceleași ca și pentru produsele sigilate.

 

Prețurile Produselor

Vînzătorul stabilește prețul produselor afișate pe site, condițiile de vînzare privind ofertele comerciale sau promoționale și tarifele pentru serviciile de livrare.

-Prețurile produselor sunt indicate per unitate, includ taxa pe valoare adăugată (TVA 20%) și se actualizează zilnic conform stocurilor furnizorilor. Vînzătorul își rezervă dreptul de a modifica prețurile fără o notificare prealabilă.

-Tarifele de livrare a coletelor includ cota TVA 20%

-Prețul de cumpărare al produselor comandate pe site este cel din momentul plasării comenzii de către client și încheierii contractului electronic între părți.

-Tarifele de livrare nu sînt incluse în prețul produselor, acestea calculîndu-se în funcție de distanță și volumul comenzii dvs. Costurile serviciilor de livrare sunt achitate de client și se vor indica în factura electronică în mod separat față de prețul produselor. Suma totală a comenzii este constituită din prețul produselor și prețul serviciilor de livrare, care sunt indicate clientului în pagina de plasare a comenzii înainte de butonul „Confirmați Comanda”.

 

Operațiuni de Plată și moneda Electronică

 • Plata sumelor prevăzute se efectuează prin transfer bancar, numerar și POS terminal cu card de cont atît pentru persoanele fizice cît și pentru persoanele juridice;
 • După finalizarea comenzii cu profil persoană juridică, clientul v-a primi pe email contul de plată ștampilat privind datele bancare ale vînzătorului unde trebuie efectuată plata.

 

Modul de efectuare a Achitării între Părți

Achitarea produselor se efectueaza integral, prin mijloacele alese de cumpărator, înainte livrării sau în momentul livrarii produselor.

 

Confirmarea Plății

După recepționarea plății prin transfer bancar, Cumpărătorul v-a primi o notificare pe email-ul prin care are creat contul itunexx.md privind statutul de achitare a ordinul de plată emis de Vînzător în baza comenzii sale plasate pe site. După expedierea notificării, Vînzătorul pregătește factura fiscală și celelalte acte necesare pentru livrarea produselor.

Pentru celelalte tipuri de achitări (card bancar prin POS Terminal, numerar), clientul primește această notificare de plată pe email numai după achitarea mărfurilor la livrare sau la ridicarea acestora de la sediul Vînzătorului.

 

Factura Electronică

După efectuarea fiecărei comenzi pe site, atît Utilizatorul cît și Vînzătorul vor primi în mod automat factura electronică a comenzii efectuate. Acesta factură se pastrează în istoricul contul clientului și poate fi accesată oricînd de acesta. După ștergerea contului de pe site, aceste facturi electronice vor fi șterse în mod automat și din sistemul electronic itunexx.md.

 

Ramburs

În cazul în care Cumpărătorul a înaintat o solicitare de anulare a tranzacției efectuate în beneficiul Vînzătorului, Plătitorul va informa beneficiarul plății despre acest fapt, care la rîndul său, în termen de 3 zile lucrătoare va confirma sau va refuza în mod motivat solicitarea de anulare a tranzacției date. În cazul confirmării anulării tranzacției de către Vînzător, suma acesteia va fi returnată plătitorului.

Dacă ați optat pentru rambursarea sumei plătite pentru un produs neconform, vă vom înapoia banii în 14 zile calendaristice.

 

 XI. LIVRAREA ȘI COSTUL SERVICIILOR DE CURIERAT

Serviciile de livrare a produselor comandate pe itunexx.md sunt asigurate prin livrare proprie.

Clientul poate alege unul din tipurile de livrare disponibile pentru regiunea sa, puse la dispoziție de către Vînzător. Timpul de livrare, calitatea serviciilor, punctul de colectare și costurile vor fi diferite pentru fiecare formă de transport.

Înainte de a fi livrată, orice comandă plasată pe site-ul itunexx.md este validată telefonic. Livrarea coletului se va face la adresa indicată de client conform zilei calendaristice selectate de acesta la lansarea comenzii. Comenzile sînt onorate în ordinea primirii și exclusiv în limita stocului disponibil. În situații excepționale pot apărea întîrzieri în operațiunile de confirmare și livrare a produselor.

Orarul nostru de livrare este de Luni pînă Sîmbătă în intervalul 8:00-14:00, cu excepția zilelor de sărbătoare declarate zile de odihnă. Comenzile online de Sîmbată (după ora 15:00) pînă Duminică vor fi procesate Luni.

Pentru comenzile cu metoda de achitare în numerar la sediul clientului, curierului i se va înmîna suma exactă indicată în factura electronică emisă de noi. Acesta la rîndul său vă va permite verificarea integrității produselor comandate fără a rupe sigiliul de protecție sau ambalajul original. Totodată curierul vă va înmîna toate actele care însoțesc marfa (bonul fiscal, talonul de garanție, certificatul de conformitate, actul de predare-primire a mărfii, factura fiscală) ca dovadă a achiziției produselor de la compania noastră.

Termeni de Livrare și Comisioane

Tarifele Standart aplicate pentru livrări în Chișinău și alte localități din R. Moldova pentru produse a căror greutate nu depășeste 30kg:

Curierat Chișinău în 3 ore (pînă la 18:00) - 150 Lei

Curierat Chișinău în aceiași zi (pînă la 18:00) - 85 Lei

Curierat Chișinău în 48 ore (pînă la 18:00) - 60 Lei

Curierat Național în 72 ore - de la 145 Lei

Costul serviciilor de livrare pentru produse cu gabarite mari (ex: frigidere, mașini de spălat) vor fi calculate individual reieșind din volumul și greutatea acestora. Consumatorul suportă costurile directe legate de restituirea bunurilor în cazul revocării contractului de vînzare – cumpărare pentru bunurile care respectă standartele de conformitate. Costurile de restituire a bunurilor sunt aceleași pe care le-a achitat Consumatorul pentru serviciile livrare.

Condițiile expedierii

Livrarea produselor se face doar pînă la intrarea din scara blocului. Transportarea și ridicarea produselor la etaj nu intră în responsabilitatea curierului, acestea fiind servicii adiționale taxate suplimentar. Livrările sînt disponibile în raza orașului Chișinău cît și în țară. Pentru comenzi spre alte orașe din țară, livrarea nu este disponibilă în aceiași zi, aceasta durează pîna la 3 zile lucrătoare.Timpul de livrare estimat rezultă din disponibilitatea produsului în stoc, termenul de prelucrare a comenzii cît și timpul de livrare operat. Totodată, înainte de efectuarea livrării propriu-zise la adresa indicată, curierul apelează telefonic clientul cu 30 min înainte de a se apropia, iar Clientul își asumă responsabilitatea ca în momentul prezentării curierului la scară să răspundă la apeluri și să fie prezent la domiciliu.

Ridicarea produselor de la sediul nostru
Atît persoanele fizice cît și cele juridice își pot ridica produsele din oficiul nostru, această opțiune fiind fără nici un cost suplimentar. Persoanele juridice vor trebui să dețină o împuternicire (delegație) sau ștampila companiei pentru a li se elibera marfa împreună cu tot setul de documente.

Transferul Proprietății
Proprietatea asupra bunurilor și serviciilor va fi transferată în momentul confirmării comenzii clientului la adresa indicată de acesta. Curierul este autorizat de către Vînzător să-i permită Cumpărătorului deschiderea coletului pentru a verifica integritatea comenzii sale, însă nu este autorizat să permită ruperea foliei de protecție a ambalajului original, despachetarea și desigilarea produsului înainte de semnarea documentului de transport și achitarea contravalorii acestuia.

XII. RETURNAREA PRODUSELOR

Pentru returnarea unui produs comandat în magazinul online ne puteți contacta printr-o solicitare la adresa de email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. indicînd numărul comenzii generate de itunexx.md și motivul refuzului sau problema tehnică a bunului achiziționat. Operatorul nostru va lua legătura cu Dvs prin email sau telefonic pentru detalii privind procedura care urmează. Vă rugăm să citiți pînă la sfîrșit instrucția de instalare și utilizare a produsului, iar în cazul în care, după urmarea tuturor pașilor indicați în ghidul utilizatorului, produsul prezintă o neconformitate, scrieți-ne.

Se acceptă returnarea un produs pe care l-ați cumpărat în termen de 14 zile din momentul achiziției dacă întrunește următoarele criterii:

 • Produsul este în aceeași stare în care l-ați primit. Este necesar ca acesta să fie în ambalajul original, care conține codul de identificare al produsului, să aibă sigiliul intact și să fie însoțit de toate accesoriile incluse în set (drivere, manuale, cabluri, husă). Nu se acceptă spre retur un produs ambalajul căruia este boțit, murdar, zgîriat sau îndoit.
 • Produsul care prezintă defecte de producător (neconformitate) în termen de 14 zile din momentul achiziției și înlocuirea acestuia cu un produs identic. În cazul în care, consumatorul a solicitat înlocuirea de către vînzător a produsului cu neconformitate cu un produs similar de alt model, se recalculează prețul de cumpărare. Dacă în momentul adresării consumatorului, vînzătorul nu dispune de un produs similar cu cel returnat, consumatorul este în drept să ceară restituirea contravalorii produsului.
 • Consimțirea returului unui produs cu defecte de producător se aprobă după ce acesta este confimat prin act de constatare a Service Centru autorizat.
 • Nu se acceptă returul mărfii în cazul produselor cu o setare personalizată (desktop PC, laptop, şi în general toate produsele pregătite în conformitate cu specificaţiile prezentate de consumator).
 • Nu pot fi returnate produsele care pot fi reproduse sau copiate imediat (CD, DVD, software, filme, jocuri, etc), precum şi cele care au fost comandate de client și ulterior nu sînt compatibile cu echipamentul său din neatenția acestuia. 
 • Lista produselor nealimentare de calitate corespunzătoare, conform Agenției pentru Protecția Consumatorului și Supravegherea Pieței (APCSP), care nu pot fi înlocuite cu un produs similar:  click aici
 • Nu acceptăm returi repetate de la același client care, a primit la livrare un produs conform cu toate criteriile de calitate și funcționare, însă consumatorul îl returnează din motivul neatenției sale (nu a prevăzut exact destinația/spațiul pentru montare/dimensiunile sau compatibilitatea cu dispozitivele sale).

În rezultatul livrării de către Vînzător a produselor care corespund tuturor standartelor de conformitate urmate ulterior de decizia de revocare a contractului de vînzare-cumpărare din partea Utilizatorului, Consumatorul suportă doar costurile directe legate de restituirea bunurilor.

Pentru evitarea retururilor de produse și o gestionare mai eficientă a procesului de onorare a comenzilor, vă rugăm să verificați și să vă asigurați că produsele comandate corespund caracteristicilor tehnice și dimensiunilor de care aveți nevoie și sunt compatibile cu dispozitivele Dvs.

 

XIII. GARANȚIA COMERCIALĂ

“ITUNEXX PURE TECHNOLOGY” SRL emite cumpărătorului garanție comercială pentru toate produsele achiziționate prin intermediul itunexx.md, excepție făcînd accesorii ca: cabluri, ribboane, cartușe, curelușe de nylon și alte elemente care nu conțin componente electronice. Talonul de garanție comercială confirmat prin ștampila Vînzătorului este înmînat cumpărătorului la achiziționarea produsului împreună cu bonul de casă și actele de însoțire. Garanția comercială este emisă în baza obligațiilor de garanție și a condițiilor de manipulare și exploatare a producătorului respectînd termenul legal de minim 24 luni de la data furnizării prevăzut de legislația în vigoare.

Defecțiunile tehnice apărute în perioada de garanție sunt remediate prin reparația corespunzătoare a produsului, înlocuirea piesei defectate cu una nouă sau înlocuirea în totalitate a produsului defectat în cazul în care, nu poate fi reparat cu unul nou.

Atunci cînd apare o defecțiune tehnică, Clientul se va deplasa la Service Centru indicat de Vînzător, va prezenta produsul achiziționat în ambalajul său original, cu toate accesoriile incluse și talonul de garanție al acestuia. Service Centru Autorizat va prelua problema tehnică și va emite un act de diagnostică tehnică și constatare a defectului.

 În cazul imposibilității privind reparația sau înlocuirea componentelor, veți primi un Act de Casare a echipamentului, pe care îl veți prezenta Vînzătorului pentru a primi alt dispozitiv nou. Neconformitatea produsului trebuie adusă la cunoștința Vînzătorului în termen de 14 zile din momentul achiziției produsului.

Garanția nu include daunele provocate din neglijența cumpărătorului, lovituri, utilizarea incorectă, tensiune nepotrivită, accidente electrice, instalare și utilizare necorespunzătoare instrucțiunilor și recomandărilor producătorului, reparații care nu au fost efectuate de către service centru autorizat, materiale sau bunuri perisabile, supuse consumului ținînd cont de uzura normală.

Garanția nu se aplică în următoarele cazuri: produsele au fost reparate sau modificate de consumator sau oricare terț care nu este Service Centru autorizat partener al Vînzătorului, s-au modificat datele de garanție sau, consumatorul nu pot face dovada cumpărării de la itunexx.md.

Pentru detalii privind drepturile legale referitor la garanția produselor acesați aici

 

XIV. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

Drepturile și Obligațiile Vînzătorului
14.1. Informațiile prezentate pe itunexx.md au un caracter informativ și pot fi modificate de Vînzător fără o notificare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența caracteristicilor tehnice, descrierile por fi scurte, însă Vînzătorul face eforturi de a prezenta detaliile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat.

14.2. Vînzătorul are dreptul de a gestiona și stoca informațiile primite cît și datele cu caracter personal furnizate de către Cumpărător doar în scopurile declarate în Politica de Confidențialitate și nu pot fi făcute publice decît cu consimțămîntul Cumpărătorului.

14.3. Ne obligăm să onorăm comenzile în limita stocului disponibil, să livrăm clienților produse calitative, ambalate, însoțite de instrucția de utilizare, talonul de garanție comercială, certificatul de conformitate, factura electronică/fiscală și bonul de casă. Vînzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare persoană terță o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vînzător a obligațiilor sale conform comenzii, mai exact pentru daune, care rezultă din utilizarea bunurilor după livrare.

14.4. Itunexx.md nu se face responsabil de inexactitățile privind descrierile tehnice, prețurile, veridicitatea și legalitatea altor site-uri terțe care copiază informații sau preiau/redirecționează link-uri și permit accesul la acest conținut prin intermediul paginilor sale web la care itunexx.md nu are acces și nici nu este proprietar.

14.5. Vînzătorul se obligă să informeze Cumpărătorul despre recepționarea plăților electronice în baza conturilor de plată emise și să asigure termenii de executare a comenzii.

14.6. Vînzătorul se obligă să anunțe imediat cumpărătorul ce a efectuat comanda despre reținerile sau alte probleme intervenite în livrarea bunurilor/serviciilor comandate și achitate de către acesta, comunicîndu-i un termen estimativ de înlăturare a problemelor tehnice.

14.7. Vînzătorul asigură prin toate mijloacele posibile și în conformitate cu prevederile legislației în vigoare confidențialitatea și prelucrarea informației ce se referă la datele cu caracter personal obținute în urma efectuării operațiunilor de plată pentru bunurile și serviciile conexe cu acestea.

14.8. Itunexx.md se obligă să asigure destinatarilor serviciilor acces ușor, direct și permanent la informația autentică despre sine în format electronic.

14.9.Vînzătorul nu este obligat să păstreze comunicările electronice create de el, dacă contractul sau legea nu prevede altfel.

 

Drepturile și Obligațiile Clientului
14.10. La înregistrarea pe site-ul nostru să garanteze veridicitatea și corectitudinea datelor sale cu caracter personal pentru a beneficia de garanția produselor achiziționate, dar și de serviciile complementare: livrare, oferte comerciale, încheiere contracte vînzare-cumpărare, conturi de plată. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a respinge comanda clientului cît și deservirea produsului pe perioada de garanție fără o justificare prealabilă.

14.11. Clientul poartă răspundere în conformitate cu legea pentru conținutul informațiilor transmise, de datele personale furnizate, parola, confidențialitatea și acces control la contului itunexx.md.

14.12. Clientul este responsabil de toate activitățile care s-au efectuat și se efectuează din/în contul său. În cazul în care bănuiește că contul sau parola sunt folosite de persoane terțe, trebuie să anunțe imediat responsabilul pentru protectia datelor al al itunexx.md.
14.13. În cazul clienților care au plasat anterior comenzi și nu le-au ridicat, nu au răspuns apelurilor noastre, nu au anunțat despre refuzul comenzii înainte ca aceasta să fie transmisă curierului spre livrare sau au retururi repetate de produse din neatenție proprie, ne rezervăm dreptul de a refuza ulterior onorarea oricărei comenzi plasate din partea acestora.
14.14. Să păstreze echipamentul de lucru în perfectă ordine de funcţionare şi să îl folosească în conformitate cu instrucţiunile producătorului.
14.15. Să efectueze toate testele de diagnosticare solicitate, în scopul de a evalua corect problema produsului achiziționat.
14.16. Să își asume responsabilitatea de a ambala în mod corespunzător produsul pentru evitarea deteriorării în timpul transportului, în caz contrar, itunexx.md nu poate fi considerat responsabil pentru orice costuri, care decurg din posibilele daune. Vă recomandăm să păstraţi ambalajul original pentru echipamentele de transport, deoarece acesta reprezintă cea mai bună protecţie posibilă.
14.17. Beneficiarul este responsabil pentru crearea de discuri de recuperare a echipamentului, conform instrucţiunilor producătorului.
14.18. Să verifice imediat starea și funcționalitatea produsului comandat. Nu se acceptă returul produselor cu accesorii lipsă sau din motive, care nu corespund Termeni și Condiții de vînzare a produselor de pe itunexx.md.
14.19. Uilizatorilor noștri li se interzice reproducerea, distribuirea și comunicarea publică a informațiilor furnizate acestora de itunexx.md și “ITUNEXX PURE TECHNOLOGY” SRL prin comunicări electronice de email, conturi de plată, contracte, facturi, formulare sau documente, sau alt tip de documente, care nu pot fi făcute publice fără acordul scris al companiei noastre.

14.20.Utilizatorii au dreptul să atribuie calificative (rating score) produselor cît și să evalueze serviciile Vînzătorul în baza a 3 criterii: nivelul de satisfacție al consumatorului (pozitiv, neutru, negativ), timpul și costurile de livrare.

14.21. În cazul solicitării ștergerii datelor personale, itunexx.md poate păstra o copie de arhivă temporară pînă la îndeplinirea obligațiilor sale legale, contabile și fiscale.

14.22. Vă puteți dezabona de la Newsletter prin clic hyperlink “Unsurcribe” din buletinul informativ pe care îl recepționați prin email.

14.23. Utilizatorul are dreptul să accepte sau să refuze înregistrarea și plasarea comenzilor online în conformitate cu Termeni și Condiții, Politica de Confidențialitate a itunexx.md.

14.24. Atunci cînd clientul descoperă că produsul livrat nu corespunde specificațiilor tehnice comandate de el sau are un defect primar, vă rugăm timp de 24 ore să ne informați telefonic la 069720400 sau prin email Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. pentru a remedia problema aparută.

14.25. Consumatorul are dreptul la revocarea contractului, anularea comenzii, dreptul la intervenție și obiecțiuni, ștergerea contului, dreptul de a restricționa și refuza colectarea datelor cu caracter personal.

 

 XV. REVOCAREA CONTRACTULUI

Dacă ați acceptat oferta noastră electronică, dar doriți revocarea contractul de vînzare-cumpărare, puteți face acest lucru timp de 14 zile din momentul intrării în posesie a bunurilor achiziționate prin intermediul magazinului online itunexx.md.

Consumatorul va solicita Vînzătorului revocarea contractului printr-o notificare scrisă expediată la adresa Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. Vînzătorul, la rîndul său, trebuie să confirme recepționarea formularului.

Atenționăm că, conform APCSP, Vînzătorul nu este obligat să restituie costurile suplimentare în cazul în care consumatorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decît livrarea standart oferită de Vînzător.

Consumatorul trebuie să trimită înapoi bunurile sau să le predea Vînzătorului ori unei persoane autorizate de Vînzător să recepționeze bunurile, fără întârzieri nejustificate și în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta i-a comunicat Vînzătorului decizia sa de revocare a contractului. Termenul se consideră respectat dacă bunurile sunt trimise înapoi de consumator înainte de expirarea termenului respectiv de 14 zile.
Consumatorul suportă doar costurile directe legate de restituirea bunurilor.

Se exceptează de la dreptul de revocare în ceea ce privește contractul în următoarele situații:

 • Persoanele terțe care au intrat în posesia bunurilor achiziționate în numele Consumatorului și solicită ramburs, retur, garanție legală și revocare contractuală
 • Furnizare de bunuri care nu sunt prefabricate, fiind realizate pe baza opțiunilor individuale sau a deciziei consumatorului ori personalizate în mod clar;
 • Prestări servicii, după executarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la revocare odată cu executarea completă a contractului de către Vînzător;
 • Furnizare de bunuri sigilate, care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de consumator;
 • Furnizare de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
 • Furnizare de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul expres prealabil al consumatorului și cu confirmarea acestuia că, în momentul în care își dă acordul, el își va pierde dreptul de revocare.

În cazul unui conflict/dispută între Vînzător și Cumpărător, acesta din urmă se va adresa direct vînzătorului pentru a rezolva pe cale amiabilă dezocordurile apărute între părți. În cazul imposibilității unui consens între părți, relația dintre vînzător și cumpărător va fi reglementată de normativele și legislația în vigoare a R.Moldova.

 

XVI. RECLAMAȚII

În cazul depunerii de către consumator a reclamaţiei cu privire la neconformitatea produselor (serviciilor) sau la preschimbarea lor, termenul şi modul de soluţionare sînt prevăzute în Legea privind protecţia consumatorilor (cel mult 14 zile calendaristice de la data depunerii reclamaţiei) sau în contract.

În perioada termenului de garanţie, consumatorii depun reclamaţiile referitoare la produsele necorespunzătoare iniţial vînzătorului. Odată cu depunerea reclamaţiei, consumatorul prezintă o copie de pe bonul de casă sau o copie de pe alt document care confirmă efectuarea cumpărăturii (inclusiv certificatul de garanţie). ( consumator.gov.md/rom/comunicate-de-presa/produsele-necorespunzatoare-sau-produsele-cu-defect )

 

XVII. NOTIFICĂRI

Toate notificările care se transmit între Părți trebuie întocmite în formă scrisă, în limba romînă, livrate sau expediate Părții corespunzătoare la adresa poștală sau emailul indicat de Partea-Destinatar. Se consideră recepționată de către Partea-Destinatar în cazul livrării prin poștă după semnarea avizului recomandat care însoțește documentul, iar dacă a fost expediată prin email – în aceiași zi la începutul orei imediat următoare din momentul expedierii notificării.


                                                                                                                          XVIII. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ (DPI)
Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice (pe internet sau media) informațiile primite de la Vînzător. Itunexx.md este proprietatea ITUNEXX PURE TECHNOLOGY SRL, iar întregul conţinut care îl constituie: design grafic, logo-uri, imagini, texte şi alte elemente conţinute de acesta nu pot fi preluate, copiate sau folosite fără acordul scris al proprietarului. Prin urmare, obiectele care sunt proprietate intelectuală a “ITUNEXX PURE TECHNOLOGY” SRL sunt protejate conform legii Nr 114/2014 privind drepturile de autor și proprietatea intelectuală.

 

                                                                                                                                                            XIX. FORȚA MAJORĂ
Există anumite situații cînd apar întîrzieri din cauza inundaţiilor, incendiilor, grevelor sau orice alt motiv similar cu cele deja menţionate, acest lucru fiind în afara controlului conştient al părţilor. În cazul în care au loc astfel de evenimente, partea afectată trebuie să notifice celeilalte natura şi severitatea situației, cu scopul de a fi luate cît mai repede decizii pentru atenuarea efectelor negative ale unor astfel de împrejurări. Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de situație este datorată unui eveniment de forță majoră.

 

     XX. CODUL DE CONDUITĂ

Vor fi reclamate, excluse și blocate pe site și paginile terților, acele comentarii, recenzii, adresări sau nume de useri ce conțin un limbaj neadecvat sau injurii, amenințări, instigă la ură, discriminare și agresiune verbală sau care au drept scop defăimarea și crearea intenționată a unei imagini negative a Vînzătorului prin instrumente de practică concurențială incorectă și rea intenție.

           XXI. DISPOZIȚII FINALE

Prezentul Contract intră în vigoare din momentul semnării acestuia de către Părți și este valabil pînă în momentul stingerii obligațiilor financiare între părți și expirarea termenului de garanție al bunurilor achiziționate. Prezentul Contract s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare Parte, fiecare exemplar avînd aceiași forță juridică. Părțile se vor conduce de prevederile actelor normative ale Republicii Moldova în vigoare în privința tuturor întrebărilor ce țin de executarea prevederilor prezentului Contract.

 

Actualizat 12.10.2020